Mirror Image

แดนสนธยา ตอนที่ 6 : คนซ้อนคน

คนซ้อนคน (Mirror Image) มิลลิเซ็นต์ บาร์นส์ นั่งรอในห้องรอรถประจำทางจนเบื่อ จึงสอบถามเจ้าหน้าที่ขายตั๋วว่าเมื่อไหร่รถจะมาเสียที ชายชราตอบเบื่อๆราวกับว่าหญิงสาวมาถามซ้ำซากอยู่ได้ เธอไปเข้าห้องน้ำ หญิงดูแลห้องน้ำก็ซักถามด้วยความเป็นห่วงว่า เธอไม่สบายหรือเปล่า เพิ่งเข้าห้องน้ำไปหยกๆ มาเข้าอีกแล้ว เธอมองออกไปนอกห้องน้ำก็เห็นตัวเธอเองนั่งอยู่ที่เก้าอี้รอ สอบถามคนอื่นก็ไม่มีใครเห็น ทุกคนคิดว่าเธอสติไม่ดี พอลอยู่รอรถโดยสารคันใหม่เป็นเพื่อนเธอ และโทรศัพท์เรียกตำรวจมารับเธอไปตรวจประสาทที่โรงพยาบาล และแล้วเขาก็มองเห็นตัวเองอีกคนหนึ่ง เดินออกไปจากห้องนั่งรอ เหมือนที่มิลลิเซ็นต์เห็นมาแล้ว

Share This!

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *