Image of unknown person

แดนสนธยา ตอนที่ 3: คนไหนคือชาวอังคาร

คนไหนคือชาวอังคาร (Will the Real Martian Please Stand Up?)  พลตระเวน 2 นายได้รับแจ้งจากหญิงชราว่า มียานอวกาศมาร่อนลงใกล้ๆบ้าน ขอให้ไปตรวจสอบด้วย พวกเขาจึงไปตรวจสอบบริเวณสระน้ำใกล้ๆบ้าน พบยอดไม้หักระเนระนาดและรอยเท้าขึ้นจากสระน้ำเดินลุยหิมะออกไป  จึงติดตามไปจนถึงร้านอาหารสำหรับพักรถประจำทาง  แล้วเข้าไปสอบถามผู้โดยสารและคนขับรถประจำทาง ปรากฏว่ามีผู้โดยสารเกินจำนวนมา 1 คน ไม่ทราบว่าเป็นใคร ต่างระแวงสงสัยกันและกัน เมื่อได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่า รถประจำทางสามารถใช้สะพานข้ามคลองน้ำแข็งได้ ต่างก็ออกเดินทางไปกับรถ และรถก็จมน้ำแข็งไป เพราะสะพานหัก  ผู้โดยสารจมหายไปหมดแต่สุดท้ายก็มีผู้รอดตายคนหนึ่งกลับมาที่ร้านอาหารนั้นอีก  เขาเป็นใคร

Share This!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *