A photo of Fire

แดนสนธยา ตอนที่ 11 : ทางตัน (ตอนจบ)

ทางตัน(ตอนจบ) (Blind Alley) เมื่อขึ้นรถไฟแล้ว นายเฟเธอร์สมิธก็วางแผนว่าจะกลับไปเมืองเก่าของเขาในฐานะอะไร จะแต่งงานกับใคร จะลงทุนในธุรกิจอะไรบ้าง เขาตื่นขึ้นด้วยความสบายใจและเริ่มนึกได้ว่า เมื่อสี่สิบปีก่อน การเดินทางและอาหารการกินเป็นอย่างไร ไม่เหมือนยุคปัจจุบัน เขาไม่กังวลเพราะตอนหนุ่มเขามีสุขภาพแข็งแรงดีมาก เขาเริ่มกังวลว่า ทำไมเขาจึงไม่กลับกลายเป็นหนุ่มเสียที ซาตานรออะไรอยู่ เขาคงอายุ 70 ปีเหมือนเดิม ความไม่สะดวกสบายเริ่มรุมเร้าเข้ามา เขาอดทนเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็คงเป็นหนุ่มเหมือนเดิม เขาฝากเงินที่ธนาคารและคิดจะลงทุนตามที่คาดไว้ แต่ทำไม่ได้เลย เจอแต่ทางตัน เพราะสมัยนี้ยังป่าเถื่อนอยู่มาก เขาบ่นว่าซาตานที่ผิดสัญญา จนถูกยกเลิกสัญญาในที่สุด

Share This!

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *